Citat och ordspråk om kunskap

Här hittar du en samling citat om kunskap och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om kunskap. Alla citat om kunskap är på svenska.

Det största hindret för nya upptäckter är inte okunnighet – det är illusionen av kunskap.
Fantasi är viktigare än kunskap.
Kunskapen är stolt över att den vet så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer.
Om förvirring är första steget mot kunskap så måste jag vara ett geni.
Rätta sättet att använda sin intelligens och sina kunskaper är att åstadskomma inre förändringar som utvecklar ett gott hjärta.