Citat och ordspråk om godhet

Här hittar du en samling citat om godhet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om godhet. Alla citat om godhet är på svenska.

Godhet är den enda investering som aldrig är felplacerad.
Ju godare vi är, desto mer godhet ser vi överallt.