Citat och ordspråk om investering

Här hittar du en samling citat om investering och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om investering. Alla citat om investering är på svenska.

Godhet är den enda investering som aldrig är felplacerad.