Citat och ordspråk om hämnd

Här hittar du en samling citat om hämnd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hämnd. Alla citat om hämnd är på svenska.

Den som ruvar på hämnd håller sina sår öppna.