Citat och ordspråk om hem

Här hittar du en samling citat om hem och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hem. Alla citat om hem är på svenska.

Jag är ett barn, och det här är mitt hem. Alltså är det ett barnhem!
Lev som det i landet brukas, eller far din väg från hemmet.
Var jag än är, där är mitt hem.