Citat och ordspråk om himlen

Här hittar du en samling citat om himlen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om himlen. Alla citat om himlen är på svenska.

Outsläckligt skratt skakar om himlarna.
Vägen till himlen går förbi en tekanna.