Citat och ordspråk om skratt

Här hittar du en samling citat om skratt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om skratt. Alla citat om skratt är på svenska.

För mycket skratt känns narren igen.
Man kan vanligen bedöma en människa efter vad hon skrattar åt.
Ödet skrattar åt sannolikheter.
Outsläckligt skratt skakar om himlarna.
Skämtet mister sin udd, när skämtaren själv skrattar.
Skratt är inte den sämsta början på en vänskap, och det är den utan jämförelse bästa avslutningen.
Skrattet skakar om universum, får det att betrakta sig själv, rörjer dess innersta.
Vi skrattar inte för att vi är glada
- vi är glada för att vi skrattar.