Citat och ordspråk om jorden

Här hittar du en samling citat om jorden och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om jorden. Alla citat om jorden är på svenska.

Där jag är, är paradiset på jorden.