Citat och ordspråk om paradis

Här hittar du en samling citat om paradis och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om paradis. Alla citat om paradis är på svenska.

Där jag är, är paradiset på jorden.
Kyssen är vad som har blivit kvar av paradisets språk.
Livet är en prövotid före paradiset.