Citat och ordspråk om känslor

Här hittar du en samling citat om känslor och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om känslor. Alla citat om känslor är på svenska.

Blommor är vilsamma att betrakta. De har varken känslor eller konflikter.
En förändring i dina känslor är en förändring av ditt öde.
Känslor är mycket som vågor, vi kanske inte kan stoppa dem från att komma men vi kan välja vilka vi vill surfa på.