Citat och ordspråk om konstnär

Här hittar du en samling citat om konstnär och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om konstnär. Alla citat om konstnär är på svenska.

En målare målar det han säljer. En konstnär säljer det han målar.