Citat och ordspråk om måla

Här hittar du en samling citat om måla och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om måla. Alla citat om måla är på svenska.

En målare målar det han säljer. En konstnär säljer det han målar.