Citat och ordspråk om köpas

Här hittar du en samling citat om köpas och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om köpas. Alla citat om köpas är på svenska.

All kan köpas, utom tid.