Citat och ordspråk om lärdom


Det är en stor fördel att tidigt begå de misstag man kan lära något av.
En liten smula lärdom är en fara. Drick djupt ur källan eller låt den vara.
Läsning gör inte en människa vis, den gör henne bara lärd.