Citat och ordspråk om lärdom

Här hittar du en samling citat om lärdom och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lärdom. Alla citat om lärdom är på svenska.

Det är en stor fördel att tidigt begå de misstag man kan lära något av.
En liten smula lärdom är en fara. Drick djupt ur källan eller låt den vara.
Läsning gör inte en människa vis, den gör henne bara lärd.