A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Citat av Winston Churchill

Här hittar du kloka och minnesvärda citat och visdomsord av Winston Churchill

Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.
Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann.
Bästa sättet att få ett arbete att verka svårt är att skjuta upp det.
Då och då snubblar människorna över en sanning, men de flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting hade hänt.
Den nyttigaste läxa livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt.

Det är en stor fördel att tidigt begå de misstag man kan lära något av.
Det finns inte mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal.
Det omöjliga tar bara lite längre tid.
Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.
Djur är märkliga. Hunden ser upp till dig. Katten ser ner på dig. Bara grisen ser på dig som en jämlike.

En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.
En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning.
En fanatiker är en människa som inte kan ändra åsikt och inte vill byta ämne.
En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror de har fått den största biten.
Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.