Citat och ordspråk om läxa

Här hittar du en samling citat om läxa och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om läxa. Alla citat om läxa är på svenska.

Den nyttigaste läxa livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt.