Citat och ordspråk om mäktigast

Här hittar du en samling citat om mäktigast och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om mäktigast. Alla citat om mäktigast är på svenska.

Den starke är som mäktigast ensam.