Citat och ordspråk om ensam

Här hittar du en samling citat om ensam och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ensam. Alla citat om ensam är på svenska.

Att vara vuxen är att vara ensam.
Den är aldrig ensam som är i goda tankars sällskap.
Den starke är som mäktigast ensam.
Verkligt mod är att ensam göra det man skulle kunna göra i andras närvaro.