Citat och ordspråk om möjliga

Här hittar du en samling citat om möjliga och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om möjliga. Alla citat om möjliga är på svenska.

Att fråga efter det omöjliga skaffar du det bästa möjliga.