Citat och ordspråk om omöjliga

Här hittar du en samling citat om omöjliga och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om omöjliga. Alla citat om omöjliga är på svenska.

Att fråga efter det omöjliga skaffar du det bästa möjliga.
Det omöjliga tar bara lite längre tid.
Genom att sikta mot det omöjliga, kan du nå det högsta möjliga.