Citat och ordspråk om omöjliga


Att fråga efter det omöjliga skaffar du det bästa möjliga.
Det omöjliga tar bara lite längre tid.
Genom att sikta mot det omöjliga, kan du nå det högsta möjliga.