Citat och ordspråk om närvaro

Här hittar du en samling citat om närvaro och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om närvaro. Alla citat om närvaro är på svenska.

Verkligt mod är att ensam göra det man skulle kunna göra i andras närvaro.