Citat och ordspråk om naturen

Här hittar du en samling citat om naturen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om naturen. Alla citat om naturen är på svenska.

En kyss är ett vackert knep som naturen skapat för att hejda talet när ord blir överflödiga.