Citat och ordspråk om oduglig

Här hittar du en samling citat om oduglig och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om oduglig. Alla citat om oduglig är på svenska.

Våld är den odugliges sista utväg.