Citat och ordspråk om våld

Här hittar du en samling citat om våld och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om våld. Alla citat om våld är på svenska.

Den bäste soldaten är inte den som anfaller. Den överlägsne kämpen når framgång utan våld. Den störste erövraren segrar utan kamp. Den mest framgångsrike anföraren leder utan att befalla.
Våld är den odugliges sista utväg.