Citat och ordspråk om ogillar

Här hittar du en samling citat om ogillar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ogillar. Alla citat om ogillar är på svenska.

Jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser.