Citat och ordspråk om ras

Här hittar du en samling citat om ras och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ras. Alla citat om ras är på svenska.

Jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser.