Citat och ordspråk om olagligt

Här hittar du en samling citat om olagligt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om olagligt. Alla citat om olagligt är på svenska.

Allt som jag verkligen skulle vilja göra är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande.
Allting jag verkligen tycker om är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande.