Citat och ordspråk om omoraliskt

Här hittar du en samling citat om omoraliskt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om omoraliskt. Alla citat om omoraliskt är på svenska.

Allt som jag verkligen skulle vilja göra är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande.
Allting jag verkligen tycker om är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande.