Citat och ordspråk om Önskar

Här hittar du en samling citat om Önskar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Önskar. Alla citat om Önskar är på svenska.

Att sakna några av de ting man önskar sig är en nödvändig del av lyckan.
Vi är aldrig mer fjärran från det vi önskar än när vi tror oss äga det.