Citat och ordspråk om optimistisk


Optimisten förklarar att vi lever i den bästa av alla möjliga världar och pessimisten fruktar att han har rätt.
Var inte alltför optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg.