Citat och ordspråk om ljus

Här hittar du en samling citat om ljus och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ljus. Alla citat om ljus är på svenska.

Den är dum som vill visa en lysmask med en ficklampa.
Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus.
Var inte alltför optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg.