Citat och ordspråk om ovisshet

Här hittar du en samling citat om ovisshet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ovisshet. Alla citat om ovisshet är på svenska.

Romantikens hela väsen ligger i ovissheten.