Citat och ordspråk om romantik

Här hittar du en samling citat om romantik och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om romantik. Alla citat om romantik är på svenska.

Romantikens hela väsen ligger i ovissheten.