Citat och ordspråk om parti


En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.