Citat och ordspråk om parti

Här hittar du en samling citat om parti och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om parti. Alla citat om parti är på svenska.

En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.