Citat och ordspråk om perfekt

Här hittar du en samling citat om perfekt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om perfekt. Alla citat om perfekt är på svenska.

En vänskap behöver inte vara perfekt utan trofast.