Citat och ordspråk om trofast

Här hittar du en samling citat om trofast och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om trofast. Alla citat om trofast är på svenska.

En vänskap behöver inte vara perfekt utan trofast.