Citat och ordspråk om plikt

Här hittar du en samling citat om plikt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om plikt. Alla citat om plikt är på svenska.

Plikten är angenäm först när den är gjord.