Citat och ordspråk om principer

Här hittar du en samling citat om principer och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om principer. Alla citat om principer är på svenska.

Det är lättare att slåss för sina principer än att leva upp till dem.