Citat och ordspråk om slåss

Här hittar du en samling citat om slåss och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om slåss. Alla citat om slåss är på svenska.

Det är lättare att slåss för sina principer än att leva upp till dem.