Citat och ordspråk om rädsla

Här hittar du en samling citat om rädsla och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om rädsla. Alla citat om rädsla är på svenska.

Man måste ta risker, följa vissa vägar och överge andra. Ingen människa kan välja utan att känna rädsla.
Rädslan för döden är förskräckligare än döden själv.