Citat och ordspråk om vägen

Här hittar du en samling citat om vägen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vägen. Alla citat om vägen är på svenska.

Alla vägar bär till Rom.
Man måste ta risker, följa vissa vägar och överge andra. Ingen människa kan välja utan att känna rädsla.
Vill du veta något om vägen framför dig, fråga den du möter.