Citat och ordspråk om vägen


Alla vägar bär till Rom.
Man måste ta risker, följa vissa vägar och överge andra. Ingen människa kan välja utan att känna rädsla.
Vill du veta något om vägen framför dig, fråga den du möter.