Citat och ordspråk om rätt

Här hittar du en samling citat om rätt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om rätt. Alla citat om rätt är på svenska.

Att se det rätta men inte göra det är den feges lott.
Det finns mycket i livet som inte kan förstås, men livets huvudsakliga mål är: att tänka rätt, handla rätt och leva rätt.
Om du tror att du kan så kan du. Och om du tror att du inte kan, så får du rätt.