Citat och ordspråk om mål

Här hittar du en samling citat om mål och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om mål. Alla citat om mål är på svenska.

Det finns mycket i livet som inte kan förstås, men livets huvudsakliga mål är: att tänka rätt, handla rätt och leva rätt.
En fanatiker är en som fördubblar ansträngningarna när han glömt sitt mål.
Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte.
Så om du står vid målet för din färd, låt inte resan sluta där.