Citat och ordspråk om röd

Här hittar du en samling citat om röd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om röd. Alla citat om röd är på svenska.

Röd aftonhimlen lovar vacker dag.