Citat och ordspråk om dagar

Här hittar du en samling citat om dagar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om dagar. Alla citat om dagar är på svenska.

Alla dagar är inte marknadsdagar.
Alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var livet.
Fyll inte livet med dagar, fyll dagarna med liv.
Livet är inte de dagar som gått utan de dagar man minns.
Röd aftonhimlen lovar vacker dag.