Citat och ordspråk om roligt

Här hittar du en samling citat om roligt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om roligt. Alla citat om roligt är på svenska.

Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.