Citat och ordspråk om tråkigt

Här hittar du en samling citat om tråkigt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tråkigt. Alla citat om tråkigt är på svenska.

Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
Konsten att tråka ut är att berätta allt.
Tråkighet är allvar utan innehåll.