Citat och ordspråk om rynkor

Här hittar du en samling citat om rynkor och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om rynkor. Alla citat om rynkor är på svenska.

Hjärtat har inga rynkor.
Rynkor är smilgropar i älskarens ögon.