Citat och ordspråk om sårat

Här hittar du en samling citat om sårat och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sårat. Alla citat om sårat är på svenska.

Om jag en gång har sagt någonting som sårar en människa, så hjälper det inte om jag sedan säger en mängd saker som smickrar henne.