Citat och ordspråk om smicker

Här hittar du en samling citat om smicker och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om smicker. Alla citat om smicker är på svenska.

Om jag en gång har sagt någonting som sårar en människa, så hjälper det inte om jag sedan säger en mängd saker som smickrar henne.
Smicker liknar vänskap, precis som en varg liknar en hund.